Rejestracja dziecka na zajęcia dodatkowe

Oświadczenie rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 38 w Krakowie dotyczące zajęć dodatkowych