Rejestracja dziecka na zajęcia dodatkowe

Oświadczenie rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy SP38 w Krakowie dotyczące zajęć dodatkowych